index / Links / Links Travel Thailand / Links Resorts

Travel - Thailand's tourism portal and hotel reservations

จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง อาณาเขตของจังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐเชียงตุงของสหภาพพม่า ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลำพูน และตาก ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน

"ภูเก็ต" นั้นเชื่อว่าเพี้ยนมาจากภาษามลายูคือ "บูกิ๊ต" ซึ่งแปลว่าภูเขา ภูเก็ตเป็นเมืองที่มีมานานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย โดยตัวเมืองอยู่ที่ถลางซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองถลางเดิมมีขุนนางไทยคอยดูแลรักษาผลประโยชน์เพราะฝรั่งชาติฮอลันดามารับซื้อสินค้าจำพวกแร่ ต่อมาถึงรัชกาลที่ 1 พระเจ้ากรุงอังวะยกกองทัพเข้ามารุกรานหัวเมืองฝ่ายตะวันตกแถบชายทะเลของไทยในปี พ.ศ.2328 โดยแบ่งกองทัพยกไปตีเมืองกระ ระนอง ชุมพร ไชยา ตลอดลงไปถึงเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นกองทัพกรุงเทพฯ ยังติดพันการศึกที่กาญจนบุรียกมาช่วยไม่ทัน พม่าส่งแม่ทัพชื่อยี่หวุ่น ยกทัพเรือมาตีได้ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า แล้วเลยไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้ ขณะนั้นพระยาถลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ ภริยาเจ้าเมืองถลางชื่อจัน กับน้องสาวชื่อมุก จึงคิดอ่านกับกรรมการทั้งปวงตั้งค่ายใหญ่ขึ้น 2 ค่าย ป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถ พม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษเมื่อหมดเสบียงก็เลิกทัพกลับไป

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

คำว่า "ชุมพร" สันนิษฐานว่ามีที่มาจากคำต่าง ๆ ว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า "ชุมนุมพล" ต่อมาเพี้ยนเป็น "ชุมพร" อีกความหมายหนึ่งอาจมาจากคำว่า " ชุมนุมพร" เนื่องจากประการหนึ่งในการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกอง ตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบเป็นการบำรุงขวัญทหาร ในสถานที่ชุมนุมเพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุมนุมพร หรือประชุมพร

กระบี่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,7๐8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 13๐ เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลอง
ปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

Bangkok Thailand
Bangkok, the capital city of Thailand, is the heart of transportation, shopping and business center. Bangkok is also called "Krung Thep" by Thais meaning the city of angle. The city is the home of Royal Grand Palace and the Temple of Emerald Buddha, the most famous structure in all of Thailand with its fantastic roof lines, spires and bright, extravagant ornamentation.

Koh Kood island
Ko Kood is one of the famous island for travelers like the private island, white sand and clear water. Ko Kood is the second large Island under belong the Ko Chang which Ko Kood located far 80 km. from Trat. Ko Kood is still the cover the tropical rainforest and nature.

Chiang Mai
Chiang Mai is one of the most popular destinations in northern Thailand, lying on the fertile valley which is rich in natural and also cultural endowments. With its long exuberant history, the present-day Chiang Mai is the mirror reflecting its prosperity in the past, represented as culture, arts, and architecture, offering the spell-binding ambiance of ancient times.

Cruise Bangkok
For the modern couple in Bangkok, living busy exciting lives the way to travel the city is the sky train. For our date on the river we took it to Saphan Taksin, the gateway to the river hotel, and then the shuttle boat to Bangkok Marriott Resort & Spa, that leaves every 10 minutes.

Krabi Hotels
Krabi province has some of Thailand's most breathtaking scenery, with stunning beaches, limestone cliffs and colourful coral reefs. Ao Nang with a good choice of restaurants and hotels is Krabi's most popular beach.

Koh Chang island
A "Virgin" island located at the Eastern Sea of Thailand Where every leisure travelers longing to visit.Ko Chang is a Leisure Island least known to foreigners, the largest among the 52 islands of Trat, is also the nation's second largest island, after Phuket. Koh Chang has always been a favourite get-away for Thai people.

สตูล มีพื้นที่ 2,478 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเนินสูง มีที่ราบป่าเขาและห้วยน้ำ
ลำธารทางด้านตะวันออกของพื้นที่ ตอนกลางใกล้ชายทะเลเป็นที่ราบ มีภูเขาและที่ราบลุ่ม ส่วนชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบและป่าชายเลนน้ำท่วมถึง มีป่าโกงกางและไม้แสมมาก
สตูลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม มีชายฝั่งทะเลยาว 144.8 กิโลเมตร สตูลแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอควนโดน อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า และ กิ่งอำเภอมะนัง

1 Cruise Bangkok, Thailand - Cruise discounts, cruise deals and discount cruise vacations from the web's largest seller of discount cruises. Book a cruise and cruise for less

2 Comments Travel - This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics. Announcements ... Please report abuse on the Travel Message Board here.

3 Caraudio - Caraudio

4 Board - Travel Message Boards from The Independent Traveler Talk travel with other travelersl, travel tips, travel information, and more.

5 Bnagkok - Bangkok, the capital city of Thailand, is the heart of transportation, shopping and business center. Bangkok is also called "Krung Thep" by Thais meaning the city of angle. The city is the home of Royal Grand Palace and the Temple of Emerald Buddha, the most famous structure in all of Thailand with its fantastic roof lines, spires and bright, extravagant ornamentation.

Directory - Directory of Thailand Website : ศูนย์รวมเว็บไทย สารบัญเว็บไทย ไทย

7 Dusit Princess, Koh Chang - Dusit Princess Koh Chang hotel is located at Bai Lan Bay, Koh Chang, the second largest island in Thailand.

8 Koh Chang - Koh Chang accommodation hotels and resorts.You will also find helpful travel information that will assist in making up your mind as where to stay.

9 flower - A flower, also known as a bloom or blossom, is the reproductive structure found in flowering plants.

10 gallery travel thailand - gallery travel thailand

11 KoKood - Koh Kood is located at the very end of the Thai eastern maritime territory bordering Cambodia. Koh Kood is the last Island in the Trat Sea Waters. Covering 105 square kilometers, it is the second biggest island of the province of Trat, after Koh Chang. Koh Kood the nature lover destination and save money.Koh Kood reserve and enjoy your stay with us.

12 koh-samet.org - Koh Samet Resort guide and travel information. Beaches, bungalows and info about Koh Samet island Thailand.Koh Samet advices for this tropical island a little East of Bangkok in central Thailand

13 koh samet resort - Rayong located at Eastern board of Thailand, 179km by car from Bangkok. It consists of 3,552 square km area and 100 km of beach connect to the gulf of Thailand. The 10 islands group is abundant with marine resources. It contains many oddly shaped islands and rocks. The largest island is Koh Samet which is well known in South East Asia.

14 Thailand Travel Guide - The Kingdom of Thailand draws more visitors than any other country in southeast Asia with its irresistible combination of breathtaking natural beauty, inspiring temples, renowned hospitality, robust cuisine and ruins of fabulous ancient kingdoms. Few countries are so well endowed.

15 Koh Kood - Welcome to this temporary web site for the Koh Kood resort on Ko Kut island. While we are busy building a new web site for this tropical nature resort, we welcome you to have a look at below pictures as they were taken on Ko Kood island between mid October 2006 and late March 2007 and to check out some of the special packages that are currently on offer.

16 Koh Lanta - The district consists of two major islands, the larger, more populated Ko Lanta Yai and the smaller Ko Lanta Noi, as well as several minor islands. A popular tourist destination, the islands are known for their long, sandy beaches and scuba diving.

17 Soneva Kiri, Koh Kood - Exclusively and luxuriously appointed, Soneva Kiri offers Intelligent Luxury together with an unparalleled reputation for excellence and cutting-edge eco-concepts. The resort is situated on a 41-hectare or 102-acre site on the Island of Kood. Known for its spectacular tropical landscapes, crystal clear waters and white sandy beaches, the location is one of the most pristine and untouched islands of Thailand.

18 Thailand Happiness - Tourism Authority of Thailand (TAT) would like to congratulate to inform the lucky the winners of Vote & Poll. All of these lucky winners entered this contest by visiting and registering

19 Phuket Resort - Phuket Hotels and tourist information Spectacular scenery, stunning tropical sunsets and warm blue sea awaits you at Asia s most popular beach destination. This fun island provides an unbeatable combination of perfect silky soft white palm-lined beaches, superb hospitality and great value accommodation!

20 Rayong - Rayong located at Eastern board of Thailand, 179km by car from Bangkok. It consists of 3,552 square km area and 100 km of beach connect to the gulf of Thailand. The 10 islands group is abundant with marine resources. It contains many oddly shaped islands and rocks. The largest island is Koh Samet which is well known in South East Asia.

21 travel.thailandhappiness - Many people when arriving in Thailand, do not really know what to expect, and know very little about the country and the people. However once they have been to Thailand once or twice, they will be sure to return, it is a kingdom that offers many marvels of undiscovered enchantment. With surprises and delights around every corner your trip to Thailand will open your eyes to a new world. On this site we offer you accommodation such as hotels in Thailand with some very special rates, restaurant, bar, and transport reviews so that you can have an insiders idea of where to go and what to do in Thailand once you arrive. We offer you shopping tips, apartment options if you don not feel like staying in a hotel, guides to where you can connect to the internet and how much they cost. What you can do in Thailand from a tourist perspective, and much, much more.

22 Travel in Thailand by Siammedee - The Kingdom of Thailand is southeast Asia s premiere destination with over 12 million visitors per year sampling its irresistible combination of breathtaking natural beauty, inspiring temples, outstanding hospitality and superb cuisine.

23 Van Thailand - Van Thailand

24 airline ticket thailand - Airline Ticket Thailand, Tourism guide to Ao Nang Beach, Krabi. Hotel booking, - Tropical spa resort on Ao Nang of Andaman Sea, Krabi, Thailand.

25 aiyapura resort - Aiyapura is located on a forty acres beach front property at Klong Son bay, beautiful Thai style villas and suites surrounded by greenery tropical garden with ocean view setting a large 30 meters long swimming pool. Koh Chang can be reached from Bangkok by direct flight only 45 minutes or 5 hours only by car.

26 amazing koh chang - Amazing Koh Chang or Ao Phra Nang, features Krabi s most developed beach. ... Amazing Koh Chang, Trat Koh Chang is located approximately 6 kilometers

27 Ao Nang - Ao Nang is the most Westernized beach in Krabi, originally a backpacker hotspot but now moving slowly upmarket as the airport brings in higher flyers. While not quite as scenic as Rai Leh, there is a good range of cheap accommodation, many good restaurants, easy transport and travel/tour agencies ready to cater to your every whim, making it a good base for exploring Krabi.

28 AoNang - Ao Nang or Ao Phra Nang, features Krabi s most developed beach. Fringed by palms, the long beach is backed by a wide range of accommodation including resorts, bungalows and guesthouses. Most travel services can be found here, and there is a good variety of restaurants featuring both local and international cuisine. Due to it s locale and range of services and accommodation, Ao Nang serves as the ideal place to both stay put and relax, or from which to explore surrounding islands and beaches.

29 ao nang resort - Ao Nang is Krabi s vibrant tourist centre. It has the relaxed vibe of a small town, the beauty of a beach resort, the modern comforts of home, and the friendliness that sets Thailand apart. The town itself is small; an hour-long stroll takes you from one end to the other. Given that floating buildings are impractical and sheer cliffs don t readily lend themselves to development, this paradise won t be paved over anytime soon.

30 cruise bangkok - Treat yourself to a memorable night out aboard one of Bangkok; the most luxurious boat restaurant. Relax in modern comfort and experience the warmth of Thai hospitality. Dine on a variety of authentic Thai food and sea food. Cruising along the Chao Phraya River, you can experience the scenic sunset and riverlife by night. A truly exotic and unforgettable experience.

31 dinner cruise bangkok - Dinner Cruise will take you on a dinner cruise nightly from 7 pm. to 9 pm. along the enchanted Chao Phraya River. The boat will pass by the Oriental Hotel, Shangri?La Hotel, Wat Arun or the Temple of the Dawn which are located on the bank of the Chao Phraya River. Its richly decorated 79-meter high pagoda or ?Phra Prang" is particularly beautiful in the soft light of early morning or sunset.

32 dusit princess koh chang - Dusit Princess Koh Chang hotel is located at Bai Lan Bay, Koh Chang, the second largest island in Thailand. A major part of the island is designated as a National Marine Park - a natural environment retreat filled with fascinating wildlife and marine life, high peaks, scenic waterfalls, lush jungles and undisturbed rainforest, diving and other water sport facilities. Dusit Princess Koh Chang hotel has a total 96 guest rooms, villas and suites decorated with contemporary Thai inspiration with private balconies overlooking garden or seaview and modern amenities.

33 kanchanaburi resort - Kanchanaburi is picturesquely set in exquisite natural gardens, on the banks of the Kwai Yai River. The Hotel s lowrise buildings are in perfect harmony with the surroundings. The famous bridge and numerous attractions are nearby. The resort has an invitingly relaxed feeling and is located a mere 2 hours from Bangkok

34 ferry koh chang - Koh Chang, Long stretch of tropical white sand beach bordered with coconut trees, almost dream like sights on Ko Chang are common, Koh Chang the largest and busiest island in region of East Thailand.

35 hotel in bangkok - For your Bangkok vacation, we offer the widest and finest selection of hotels in Bangkok from the 5 stars luxury Bangkok hotels, Bangkok Airport Hotels to cheap Bangkok hotels, budget Bangkok hotel, Sukhumvit hotel Bangkok, or Nana hotel Bangkok we have them all. Recommended Bangkok Thailand Hotel for your Bangkok hotel booking are all available below for your fantastic Bangkok travel.

36 hua hin hotel - Hua Hin is a district in Prachuap Khiri Khan Province located 295 kilometers south of Bangkok and 90 kilometers from the provincial capital. It boasts a large market, and is full of food and souvenir shops as well as hotels. Beaches are located in the east of the province, and the main pier is on Highway No.4 at km.232. The beach at Hua Hin is 5 kilometers long, and full of white sand and clear water, ideal for swimming.

37 Hua Hin Resort - Hua Hin is a beautiful seaside resort city in Thailand located at a distance of about 200 km from Bangkok, the capital of Thailand. It is a popular weekend gateway from Bangkok for locals as well as tourists. It is also popular as a retirement or vacation home for many. Some of the major attractions of Hua Hin include Kao Takeab, one of the highest areas in Hua Hin and the stunning beaches. A vacation in this majestic city is not complete without indulging in a few things like horse riding, go-karting, kite boarding and a visit to the happening night market.

38 kanchanaburi resort - Hotels in Kanchanaburi A hoard of attraction has played the leading role in making Kanchanaburi an important tourist attraction in Thailand. Kanchanaburi is a place that has arranged something for all types of travelers. With various museums, historical park, death railway and war cemeteries, the place can easily attract history seekers. On the other hand, a number of craves, waterfalls, national park in the place can grab the attraction of nature lovers. And pilgrims can find here various temples. As an important tourist spot, Kanchanaburi is also the home of manifold hotels.

39 koh chang directory - Koh Chang, the second largest island of Thailand, boasts several amazing natural wonders like undisturbed island rainforest, steep hills, cliffs, waterfalls, notable wildlife, fine beaches, coral reefs, and an abundance of marine life. In addition, numerous fruit orchards also dot the island. Most scenic beaches in the city include Ao Khlong Son, Hat Sai Khao, Hat Khlong to name a few. Koh Chang offers many other attractions including waterfalls, temples, and the National Park and Museum.

40 ko chang - Koh Chang Island Hotels Thailand

41 koh lanta directory - The Koh Lanta Life Directory is quickly becoming the most comprehensive guide to Koh Lanta available. Basic information and contact details are available

42 Koh Lipe - Koh Lipe s long white sandy beaches, friendly Chao Ley culture, breathtakingly clear water, and laid back style make this island the perfect holiday retreat. Koh Lipe, pronounced as Ko Lee-pae, is located about 50km from the mainland (Satun Province) and is part of the Butang Islands in Tarutao National Marine Park. In close proximity to Malaysia, Langkawi is visible from Koh Lipe s Eastern coastline - with an immigration station to stamp you in and out of Thailand, Koh Lipe is a great choice for your first or last stop in Thailand.

43 koh lipe resort - Welcome to Koh Lipe (pronounced: Lee-Pay), one of the smallest yet most beautiful islands in Thailand. The island is part of the Tarutao National Marine park and is situated in the Southern province of Satun. During high season daily ferries connect Koh Lipe with Pak Barra, Langkawi, Koh Lanta, Trang, Koh Ngai, Koh Muk and Koh Bulon.

44 koh ngai - Welcome to Koh Ngai Resort. or Koh Hai Resort. Your dream destination, south of Thailand, paradise was found in this magnificent exotic beach resort, romantic jewel for serenity and privacy.

45 koh phi phi travel - Ko Phi Phi Leh (also known as Ko Phi Phi Lai), a smaller island to the south, popularised when parts of the movie "The Beach" were filmed there. Uninhabited apart from bird nest harvesters and a few Maya Bay wardens; expect plenty of tourists during daylight hours, especially in Maya Bay, the beach of the eponymous movie. 46 koh samui paradise - Koh Samui hotels We offer the most complete selection of Samui accommodation and Thai hotels on internet. It is easy to book hotel rooms or bungalows here, with safe, encrypted payment. Low rates and reliable hotels:

47 koh yao resort - A visit to Koyao Island Resort is not only about ordinary luxury such as exclusive spa facilities, fine dining and a gorgeous pool. Much more, it is about the true privilege of really being at peace - in the midst of the most fruitful, pristine and welcoming nature on earth. Koyao Island Resort is located in the famous archipelago of Phang Nga Bay near Phuket in southern Thailand. Remote but still accessible, we are surrounded by secluded beaches, rain forests and uninhabited islands in a place where mass tourism is far away and the original Thai hospitality has free reign.

48 krabi ao nang - Tourism guide to Ao Nang Beach, Krabi. Hotel booking, entertainment information ... Ao Nang Thailand - Ao Nang Krabi - Ao Nang Beach - Ao Nang - Ao Nang Map

49 krabi hotel - Krabi Beach is simply beyond words - the splendor of Phi Phi Island, Railay Bay and Koh Lanta has very well proved the statement. Countless pairs of eyes are always struck by the magnificent towering limestone cliffs scattered on and offshore to create one of the most photogenic sites on earth. If you have an anti-crowd syndrome, Krabi accommodation is fairly limited and would unquestionably provide a peaceful Krabi vacation. Some may stick to a convenience of Krabi town and stay in Ao Nang hotels but others may prefer to be lodged in some other virgin islands and switch off from the rest. Island hopping and rock climbing are the most popular activities and needless to mention diving, snorkeling and sea kayaking.

50 rayong directory - Rayong province is a province (changwat) of Thailand. Neighboring provinces are (from west clockwise) Chon Buri and Chanthaburi.

51 Thailand Happiness, Travel - Reviews of vacations, hotels, resorts, vacation and travel packages. Traveler reviews & opinions of hotels, vacations & more

52 to bangkok - Overview of the city including its history, economy, demographics, transportation, education, health care and tourism.

53 bangkok hotel - Bangkok Centre Hotel - Thailand accommodations. Travel to Bangkok , Private stay in the best communication.

54 cha am - Hotel Resort Hua Hin Cha-am, Thailand. ... Kaban Tamor - Hotels and Resorts, Hua Hin and Cha-am, Prachuab Kirikhan.

55 chiang mai - Chiang Mai and the north of Thailand s premier English language web site with information on tourist attractions, Chiang Mai directory, hotels and other accommodations, restaurants and bars as well as general information on Chiang Mai, its culture, traditions and history. This is also the web site for Chiang Mai s most popular English language magazine, Citylife. 56 Hua Hin - Wonderful moments beyond a design hotel you will undoubtedly experience at Let s Sea Hua Hin Al Fresco Resort - Hip Hotel

57 koh hai - Welcome to the real paradise of Andaman Sea, "The Fantasy Resort" Koh Ngai or Koh Hai, an island drenched in tropical sunshine with golden beaches lapped by the warm crystal clear water of the Andaman Sea.

58 koh lanta - This beautiful island off the south coast of Thailand has been home to an ancient sea gypsy race with their own language & beliefs. More recently Thai fishermen and farmers arrived, and all live happily together.Backpackers and German divers re-discovered Koh Lanta ( or Lanta Island, Ko Lanta ) in Thailand a dozen years ago, and the island has moved gradually from unknown and hard-to-reach but through discovery by Scandinavian families it offers a growing variety of bungalow resorts with 20th century amenities until today.

59 koh phi phi - The Phi Phi islands are some of the loveliest in Southeast Asia. Just a 45-minute jaunt from Phuket, these picture postcard islands offer the ultimate tropical getaway. Classic beaches, stunning rock formations, and vivid turquoise waters teeming with colourful marine life - it s paradise perfected. There are two islands, Phi Phi Don and Phi Phi Leh. The larger and inhabited, Phi Phi Don attracts hundreds of visitors to stay on its lovely shores.

60 koh samui - Koh Samui portal and hotel booking. Travel guide to Ko Samui Thailand and the full moon party at Koh Pha Ngan. Diving and hotels, nightlife

61 koh tao - we proudly welcome you on Koh Tao Online, the ultimate guide for all travellers interested in a tropical island paradise in the Gulf of Siam.

62 pattaya - Pattaya Daily News All the local, national and international news updated on a daily basis. Keeping you well-informed about what's happening,

63 hua hin resort - Hua Hin is Thailand's oldest beach town resort. Situated on the west coast of the Gulf of Thailand and only 200 kilometers from the capital, Bangkok, it offers the ultimate getaway destination for the city's elite. Hua Hin became popular with the Royal Family following the construction of the southern railway

64 koh chang resort - Koh Chang Thailand is a Leisure Islandleast known to foreigners, the largest among the 52 islands of Trat, is also the nation s second largest island, after Phuket. Koh Chang has always been a favourite get-away for Thai people. Its hinterland consists of over 70% virgin rainforest and is the best preserved but little known tourist destination in Thailand. Situated to the east of the country in the province of Trat on the Cambodian border, it s Thailand s second largest island after Phuket.

65 links directory - This is the link directory where you can submit the URL to your homepage. Powered by Link Directory.

66 away resort - Away Resort Koh Kood / Trad : Instant Confirmation and low rates for Away Resort Koh Kood / Trad with us. With a full range of popular amenities

67 bungalow koh chang - Bungalow Koh Chang, Travel is a comprehensive online travel destination, where you can reserve cheap resort and vacation packages and much more.

68 chiang mai resort - Chiang Mai Room Availability Guaranteed. Fondcome Village Resort, Chiang Mai Hotels ... Belle Villa Resort Changmai, Chiang Mai Hotels

69 hospitalsthailand.com - hospitalsthailand.com

70 hospital-thailand - hospital-thailand.co.uk

71 koh kood island - The easternmost island bordering Cambodia, Koh Kood is renowned for "Andaman of ... These include the main island of Koh Kood, 9 islands of Koh Mak

72 Phuket Fantasea - Koh Lanta, Kohlanta, Ko Lanta, Kolanta island Thailand information, news, maps, tours, resorts, property, beaches, diving, snorkeling, fishing

73 koh lanta resort - Planning to spend your vacation in Koh Lanta? Then this is the guide that will provide the answers to your queries.

74 koh mak island - Koh Mak Resort - Trat Thailand. ... Koh Mak Resort, Koh Mak (Ko Maak), Trat, Eastern Thailand. Koh Mak Resort, Koh Mak (Ko Maak), Trat, Eastern Thailand

75 koh samui resort - Koh Samui Resort is located on the North coast of the island with a direct view of Koh Phangan and great sunsets. A quiet but convenient location Only 15 minutes to Samui Airport, 10 minutes to ferry pier and within easy drive of all Samui s scenic spots and tourist attractions.

76 ko kood - Ko Chang, Ko Kood, Ko Mak, Ko Rayang, Ko Kham, Ko Wai and more islands between Bangkok, Pattaya and Cambodia in Thailand. With pictures, maps, information

77 manohra cruise - Manohra Cruises - Presenting the ultimate travel experiences, reminiscent of old Siam. Manohra Luxury Cruises presents you with options to travel in style, exploring the many mystical wonders of Thailand. Embark upon an adventure to awaken your senses to five-star luxury and comfort combined with warm Thai hospitality and discreet service.

78 pattaya hotel thailand - Pattaya Hotels Online Reservation for Pataya Vacation. Book pattaya Accommodations from Budget to Luxury hotel. Instant Confirmation Service with Discount 79 ramayana resort - Ramayana Resort & Spa located at central kuta where business and tourism blend with balinese ambience surrounded. 10 minutes driving from Bali International

80 resort thailand - Hotel Thailand hotel resort by Thai hotelier,bangkok hotel service apartment,hotel in bangkok Thailand destination Hotel in Thailand, such as Bangkok,Samui

81 thai garden hill resort koh chang - thai garden hill resort koh chang

82 the dewa koh chang - The Dewa Resort and Spa at Koh Chang is located on the finest Klong Prao beachfront, and approximately 23 kilometers from Trat Airport. Traveling time by flight from Bangkok International Airport to Trat Airport is just 40 minutes.

83 white sand beach resort - This is the Last Resort at the toppermost end of the famous White Sand Beach. Rightly named, and truely original , White Sand Beach Resort was actually the first resort ever built on the White Sand Beach and probably even the whole of Koh Chang ! It is location is amazingly alluring.

84 Aana Resort, Koh Chang - Aana Resort, Koh Chang, using a concept of unique and contemporary design, totally in harmony with the environment, aims to offer with its true to nature ambiance a truly refreshing, earthy and relaxing experience for the perfect wellbeing.

85 anytime travel - anytime travel

86 bangkok city guide - Bangkok city guide Thailand s city of angels amply rewards those who put up with it is perpetual traffic jams and pollution with it is glittering temples, bargain shopping, vibrant nightlife and friendly people

87 bangkok cruise - Bangkok cruise enjoy the beautiful night scenery in a romantic atmosphere Bangkok dinner cruises.

88 captain hook resort - Captain Hook Resort, Travel is a comprehensive online travel destination, where you can reserve cheap resort and vacation packages and much more.

89 donwaimarket.com - donwaimarket.com

90 Pattaya - Most travellers spend their first night in a Bangkok guesthouse in the busy budget area of Khao San Road. Situated in the heart of Bangkok on the nort.

91 klong prao resort, koh chang - Klong Prao Resort Koh Chang Hotel - Compare reviews and deals on 30 Koh Chang reservation sites! Klong Prao Resort Koh Chang Hotel

92 koh-kood - koh-kood.org

93 koh-mak.org - koh-mak.org

94 koh tao - we proudly welcome you on Koh Tao Online, the ultimate guide for all travellers interested in a tropical island paradise in the Gulf of Siam.

95 ko kut - Despite being a beautiful mountainous island with white sandy beaches and crystal blue water, for the independent traveller, Ko Kut (also spelt Kood)

96 phi phi resort - Acclaimed worldwide, the Phi Phi Islands form part of a protected maritime park and are known for their white sandy palm fringed beaches and stunning limestone monoliths that rise from the Andaman Sea.

97 phuket fantasea - Phuket FantaSea - The Ultimate Nighttime Cultural Theme Park From the creators of Safari World, Thailand's most popular animal & leisure park, comes a new and unique cultural theme complex - Phuket FantaSea

98 phuket resort - Phuket hotel resort - The best website phuket travel information guide and phuket hotel resorts accomdation booking online.

99 pimalai resort - Pimalai Resort on Koh Lanta in Krabi is a luxurious resort and spa, luxurious accommodations in a natural environment, sparkling blue waters

100 the beach natural - The Beach Natural Resort -Trat. ... Touch of nature, white sand beach, clear sea water and impression of naturally resort at "The Beach Natural Resort"

101 เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในหลายๆ เกาะของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ตั้งอยู่สุดเขตแดนใต้ อยู่ในกลุ่มของหมู่เกาะอาดัง - ราวี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะตะรุเตา ห่างเกาะตะรุเตา 45 กิโลเมตร 102 เช่ารถตู้ - ให้เช่ารถตู้ทั่วไทย TOYOTA COMMUTER D4D , ค่าเช่าถูกสุด ๆ , คนขับมีประสบการณ์ , สุภาพ อัธยาศัยดี , ไม่ดื่มเหล้า , รับประกันคุณภาพ , เช่ารถตู้ , รถตู้ให้เช่า

103 ที่พักเกาะช้าง - จอง ที่พัก เกาะช้าง ที่พักเกาะช้าง โรงแรมเกาะช้าง รีสอร์ทเกาะช้าง โรงแรม เกาะช้าง จองที่พักเกาะช้าง จองโรงแรมเกาะช้าง จองโรงแรม จองโรงแรมราคาถูก

104 ทีลอซู - น้ำตกทีลอซู เกิดจากลำห้วยกล้อท้อไหลมาจากผืนป่าบริเวณทิศตะวัตตกติดชายเแดนพม่า ลำน้ำทั้งสายตกลงจากหน้าผาสูงกลางป่าทึบของป่าทุ่งใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่มีชื่อว่า น้ำตก ทีลอซู

105 น้ำาตกทีลอซู - ปัจจุบัน น้ำตก ทีลอซู อยู่ในพื้นที่การดูแลของเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง น้ำตกทีลอซูไม่ใช่อุทยานแห่งชาติ เป็นเพียงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีกฎระเบียบการเข้าไปในพื้นที่เคร่งครัด จุดประสงค์เพื่อปกป้องป่าไว้ไม่ให้ถูกทำลายจากการเข้าไปของมนุษย์

106 รถตู้เช่า - รถตู้, รถตู้เช่า, เช่ารถตู้, vanthai4u:: บริการรถตู้, ให้เช่ารถตู้ ... เราพร้อมที่จะให้บริการทุกๆ ท่านอย่างเต็มความสามารถค่ะ เราให้บริการเช่ารถตู้เพื่อเดินทางไปทั่วทุกเส้นทางทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

107 ล่องแก่ง - ล่องแก่ง ยอดนิยม ทัวร์. ... ฤดูกาลที่เหมาะสม ในการล่องแก่งลำน้ำว้า คือ สามารถล่องได้ทั้งปี มี 2 ช่วง. พฤษภาคม - กรกฎาคม โปรแกรมพิชิตแก่งน้ำว้าหน้าฝน

108 อ่าวนาง - อ่าวนาง ตั้งอยู่ห่างจากหาดนพรัตน์ธารา ตามถนนเลียบชายทะเลเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ประกอบ ด้วย ชายหาด หลายแห่ง มีภูเขาคั่นระหว่างชายหาด

109 อ่าวนาง - ที่พัก อ่าวนาง รีสอร์ท, Krabi Ao Nang is located approximately 6 kilometers from Hat Noppharat Thara and 20 kilometers from the town of Krabi.

110 เกาะช้าง - เกาะช้าง, ที่พักเกาะช้าง, เกาะช้าง ตราด, แผนที่ เกาะช้าง, เกาะช้าง ... เกาะช้าง เรามีรีสอร์ท ที่เกาะช้าง และ เกาะกูด มากที่สุด สนใจที่พักราคาพิเศษ ... ที่อยู่ หาดทรายขาว เกาะช้าง ตราด สรวงสวรรค์บนแดนดิน ที่ทุกคนต้องสัมผัส

111 ล่องเรือ - ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา สัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการล่องแม่น้ำเจ้าพระยาชมความงดงามของกรุงเทพมหานคร เรือสำราญสำหรับรับประทานอาหารและสังสรรค์ ในบรรยากาศที่เป็นกัน 112 เกาะเสม็ด - เกาะเสม็ด ระยอง, ที่พัก เกาะเสม็ด

113 เกาะกูด - เกาะกูด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไทย ทางทิศใต้ของเกาะติดกับน่านน้ำกัมพูชาเป็นเกาะสุดท้ายในน่านน้ำทะเลตราด ครอบคลุมพื้นที่ 105 ตร.กม. มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในตราดรองจากเกาะช้างนอกจากนี้บน เกาะกูดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหาดทรายและน้ำทะเลใสสีมรกต จนได้รับการขนานนามว่า "อันดามันแห่งทะเลตะวันออก" เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปพักผ่อน เช่น หาดตะเภา หาดคลองเจ้า หาดคลองระหาน หาดคลองหิน หาดพร้าว

114 เกาะลันตา - ที่พักบนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โรงแรม รีสอร์ท ที่พักบนเกาะลันตา เที่ยวเกาะลันตา - Ko Lanta

115 ที่พัก เกาะช้าง - เกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพราะลักษณะทางภูมิประเทศที่นักท่องเที่ยว สามารถเล่นน้ำ และทำกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย นักท่องเที่ยวยังสามารถเช่าจักรยาน หรือมอเตอร์ไซค์ ขี่เล่นได้ ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก ที่เกาะช้าง มีสถานที่ท่องเที่ยว และรีสอร์ทมากมาย ให้เลือก

116 - หัวหิน รีสอร์ท จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน เป็นสถานที่พักผ่อน ติดชายทะเล ที่นี่ยังมี บรรยากาศที่สดชื่น พร้อมการบริการต่าง ๆ มากมาย โรงแรม ที่พัก หัวหิน และ โรงแรม ติดชายหาด หัวหิน โรงแรม

117 หาดทรายขาว รีสอร์ท - หาดทรายขาว รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่มีพื้นที่หน้าหาด ยาวที่สุด และตัวรีสอร์ทอยู่ติดหาดทราย ห้องพักเกิบทั้งหมด สามารถมองเห็นทะเลได้อย่างสวยงาม การตกแต่งภายในห้องพักเป็นแบบธรรมชาติ และเป็นส่วนตัว รีสอร์ทนี่จะไม่มีสระน้ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนชายหาด

118 เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง - เกาะเสม็ด, ที่พัก เกาะเสม็ด, เสม็ด ระยอง, แผนที่ เสม็ด, เสม็ด ... เกาะเสม็ด เชื่อกันว่าคือเกาะแก้วพิสดาร ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ... เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี